[Chắn học] – Bài 5: Cách tính điểm, ăn/ phạt tiền

Bài trước: Bài 4 – Luật đánh chắn

Cách tính điểm:
Mỗi cước được quy định tương ứng với số Điểm và số Dịch
Khi ù (xướng đúng), dựa vào các cước xướng sẽ tính ra số điểm tổng, nhân tổng này với số tiền cho mỗi điểm (tiền bàn cược) sẽ ra số tiền mỗi người thua phải mất cho người ù
Điểm tổng được tính như sau:
+ Nếu chỉ xướng 1 cước thì điểm tổng = Điểm của cước đó
+ Nếu xướng nhiều cước thì điểm tổng = Điểm của cước có điểm lớn nhất + tổng số Dịch của các cước còn lại
VD: Chíu Ù ,Bạch thủ ,có 2 Tôm, có Lèo
Điểm tổng = Cước có điểm lớn nhất (Lèo: 5đ) + Dịch của Chíu Ù (1) + 2 x Dịch của Tôm(1) + Dịch của bạch thủ (1) = 9 điểm
Lưu ý các trường hợp sau được tính thêm điểm của Gà
Gà : Nếu chơi Gà thì điểm tổng được cộng thêm với số gà * số điểm cho mỗi gà (5 điểm)
Những cước sau được tính Gà:
– “Ù bòn bạch thủ” hoặc “ù bòn bạch thủ chi”
– Thập thành
– Kính tứ chi
– “Bạch định” hoặc “bạch định tôm” (Tùy chọn)
– “Tám đỏ” hoặc “Tám đỏ có lèo” (Tùy chọn)
– Bạch thủ chi (có nơi chơi có gà hoặc không gà)
– “Chì bạch thủ” (2 gà, hoặc 1 gà, tùy chọn)
VD: Chì bạch thủ chi, Tám đỏ, 2 lèo
Số gà = Tám đỏ + Chì Bạch thủ + Bạch thủ chi = 3 gà
Điểm tổng = Cước có điểm lớn nhất (Tám đỏ: 8) + Dịch chì(1) + Dịch Bạch thủ chi(3) + 2 * dịch Lèo (2) + điểm Gà ( 5 x 3 = 15 điểm) = 31 điểm
VI) Ăn tiền, báo
1.Nghỉ ăn tiền
Khi ù, người ù phải hạ bài cho làng kiểm tra.
Nếu làng phát hiện ra người ù đã phạm lỗi một trong những lỗi sau thì người ù không được ăn tiền:
“ăn treo tranh”, “trái vỉ”, “chíu được nhưng lại ăn thường”.
(Các cụ có câu: “Treo tranh, trái vỉ nghỉ ăn tiền”).
2.Ù láo, ù báo
Chưa ù mà đã hô ù thì là ù láo
Ù, nhưng trước đó đã phạm lỗi mà không phải là lỗi nghỉ ăn tiền ở trên (các lỗi ở mục B,C,D) thì là Ù báo
3.Báo
Nếu người chơi phạm một trong các lỗi loại B,C,D ở trên thì làng phát hiện ra ngay. Người đó gọi là bị báo. Khi bị báo, người này không được đánh hay ù nữa (chỉ bốc/ rồi dưới), và chờ đến khi ván kết thúc sẽ phải thay làng trả tiền cho người ùtheo cước mà người Ù đã xướng đúng.
Hy hữu:
– Nếu người Ù xướng sai, thì sẽ bị phạt theo các trường hợp sau:
+ Nếu bàn có 2 người chơi: Hòa, không ai bị mất tiền
+ Nếu bàn có 3 hoặc 4 người chơi: Người bị báo phải đền cho những người không báo theo cước đúng của ván Ù đó. Người Ù xướng sai phải đền cho những người không báo theo cước mình đã xướng sai.
– Có nhiều người báo trong 1 ván: Mỗi người đều mất tiền như là khi chỉ có mình nó báo. Người ù ăn cả
Hết bài học!
Bạn có thể vào chơi chắn ngay hoặc học tiếp Bài 6- Các tùy chọn khi chơi

Leave a Reply

Your email address will not be published.