Chơi game nhận thưởng dành cho tài khoản Chắn Vạn Văn | BigKool

Hướng dẫn soạn thảo mã BB

 • [B], [I], [U], [S] - Căn chỉnh đoạn văn bản nằm giữa cặp thẻ thành in đậm, in nghiêng, gạch dưới hoặc gạch ngang qua.

  Làm cho vùng chữ được bôi trở thành in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang.

  Ví dụ:
  Đây là đoạn văn bản được [B]bôi đậm[/B].
  Đây là đoạn văn bản được [I]in nghiêng[/I] .
  Đây là đoạn văn bản được [U]gạch chân dưới[/U] .
  Đây là đoạn văn bản được [S]gạch ngang qua[/S] .
  Hiển thị:
  Đây là đoạn văn bản được bôi đậm.
  Đây là đoạn văn bản được in nghiêng .
  Đây là đoạn văn bản được gạch chân dưới .
  Đây là đoạn văn bản được gạch ngang qua .
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Màu chữ, Font chữ và Cỡ chữ

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của ký tự được chọn.

  Ví dụ:
  Đây là đoạn văn bản được bôi [COLOR=red]ĐỎ[/COLOR] và [COLOR=#0000cc]XANH[/COLOR].
  Đây là đoạn văn bản sử dụng font [FONT=Courier New]Courier New[/FONT].
  Đây là đoạn văn bản sử dụng cỡ chữ [SIZE=1]small[/SIZE] và [SIZE=7]big[/SIZE].
  Hiển thị:
  Đây là đoạn văn bản được bôi ĐỎXANH.
  Đây là đoạn văn bản sử dụng font Courier New.
  Đây là đoạn văn bản sử dụng cỡ chữ smallbig.
 • [URL], [EMAIL] - Liên kết

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.

  Ví dụ:
  [URL]http://www.chanvanvan.com[/URL]
  [EMAIL]hotro@chanvanvan.mobi[/EMAIL]
  Hiển thị:
  http://www.chanvanvan.com
  hotro@chanvanvan.mobi
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Liên kết (Nâng cao)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.

  Ví dụ:
  [URL=http://www.chanvanvan.com]Đi tới chanvanvan.com[/URL]
  [EMAIL=hotro@chanvanvan.mobi]Email hỗ trợ[/EMAIL]
  Hiển thị:
  Đi tới chanvanvan.com
  Email hỗ trợ
 • [USER=ID] - Liên kết tới hồ sơ thành viên

  Liên kết tới trang thành viên được chỉ định.

  Ví dụ:
  [USER=1]Tên tài khoản[/USER]
  Hiển thị:
  Tên tài khoản
 • [IMG] - Hình ảnh

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết

  Ví dụ:
  [IMG]https://chanvanvan.com/​styles/default​/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  Hiển thị:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - Nhúng đa phương tiện

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn. Trang web cho phép:: Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  Nội dung nhúng từ YouTube sẽ hiển thị ở đây.
 • [LIST] - Danh sách

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.

  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Căn lề văn bản

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.

  Ví dụ:
  [LEFT]Căn lề sang trái[/LEFT]
  [CENTER]Căn lề giữa[/CENTER]
  [RIGHT]Căn lề sang phải[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Căn lề sang trái​
  Căn lề giữa​
  Căn lề sang phải​
 • [QUOTE] - Trích dẫn Văn bản

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.

  Ví dụ:
  [QUOTE]Văn bản trích dẫn[/QUOTE]
  [QUOTE=Chắn]VạnVăn nói rằng...[/QUOTE]
  Hiển thị:
 • [SPOILER] - Ẩn văn bản

  Cho phép ẩn văn bản và bấm vào nút thì sẽ hiện văn bản.

  Ví dụ:
  [SPOILER]Nội dung văn bản bị ẩn[/SPOILER]
  [SPOILER=Tên văn bản bị ẩn]Nội dung văn bản bị ẩn[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Nội dung văn bản bị ẩn
  Nội dung văn bản bị ẩn
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Hiển thị ngôn ngữ lập trình

  Hiển hị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.

  Ví dụ:
  [CODE]Mã lập trình
  (không chỉ định ngôn ngữ)[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  Mã lập trình
   (không chỉ định ngôn ngữ)
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - Căn đầu dòng văn bản

  Căn đầu dòng lùi vào cho đoạn văn bản nằm giữa cặp thẻ. Các thẻ indent có thể lồng nhau.

  Ví dụ:
  Đoạn văn bản không căn đầu dòng
  [INDENT]Đoạn văn bản có căn đầu dòng
  [INDENT]Căn đầu dòng thêm lần nữa[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Đoạn văn bản không căn đầu dòng
  Đoạn văn bản có căn đầu dòng
  Căn đầu dòng thêm lần nữa​
 • [PLAIN] - Văn bản Thuần túy

  Vô hiệu các mã BB nằm giữa cặp thẻ.

  Ví dụ:
  [PLAIN]Đoạn văn bạn này không được [B]in đậm[/B].[/PLAIN]
  Hiển thị:
  Đoạn văn bạn này không được [B]in đậm[/B].
 • [ATTACH] - Chèn tệp đính kèm

  Chèn tệp đính kèm vào vị trí con trỏ hiện tại. Nếu là một file ảnh, nó sẽ được hiện thị dưới dạng thumbnail hoặc đầy đủ. Thay vì viết thẻ bạn có thể tự chèn file bằng cách nhấn vào nút tương ứng.

  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  Nội dung của file đính kèm sẽ hiển thị ở đây.