Chơi game nhận thưởng dành cho tài khoản Chắn Vạn Văn | BigKool

Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả chắn thủ tại Chắn Vạn Văn - Chơi game đánh chắn online miễn phí.

 1. xung53 đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  xung53 đã ù Bạch Định khi đánh chắn online.[IMG]

  18/1/20 lúc 21:33
 2. CanChieu đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  CanChieu đã ù Bạch Thủ, Bạch Định khi chơi game đánh chắn online.[IMG]

  18/1/20 lúc 13:41
 3. bhalangda đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  bhalangda đã ù Chì, Bạch Thủ, Có Tôm khi chơi game đánh chắn online.[IMG]vui !

  17/1/20 lúc 20:38
 4. NguyenMen58 đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  NguyenMen58 đã ù Bạch Thủ Chi, Có Lèo khi đánh chắn online.[IMG]

  17/1/20 lúc 19:41
 5. Achiencz đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  Achiencz đã ù Bạch Thủ Chi khi chơi game đánh chắn online.[IMG]

  17/1/20 lúc 18:03
 6. TranThuy8 đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  TranThuy8 đã ù Chì, Tám Đỏ khi chơi game đánh chắn online.[IMG]

  17/1/20 lúc 02:36
 7. sanls đã gửi tin nhắn cho chắn thủ admin.

  sos

  17/1/20 lúc 02:24
 8. ThongNguyenvan75 đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  ThongNguyenvan75 đã ù Bạch Định khi chơi chắn online.[IMG]

  17/1/20 lúc 02:10
 9. ThongNguyenvan75 đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  ThongNguyenvan75 đã ù Bạch Định, Có Chíu khi chơi game đánh chắn online.[IMG]

  17/1/20 lúc 01:25
 10. NguyenKhoi62 đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  NguyenKhoi62 đã ù Chì, Bạch Định khi chơi game đánh chắn online.[IMG]

  17/1/20 lúc 00:37
 11. doanngockiem đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  doanngockiem đã ù Bạch Thủ Chi khi đánh chắn online.[IMG]

  16/1/20 lúc 23:05
 12. k121 đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  k121 đã ù Bạch Thủ Chi khi chơi chắn online.[IMG]

  16/1/20 lúc 15:09
 13. k121 đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  k121 đã ù Bạch Thủ Chi khi chơi game đánh chắn online.[IMG]

  16/1/20 lúc 15:09
 14. arsenal_sl đã trả lời vào chủ đề [Sự kiện] Cước ù to tuần 03 từ 00h00 13/01/2020 đến 0h00 20/01/2020.

  arsenal_sl đã ù Bạch Định khi chơi game đánh chắn online.[IMG]

  16/1/20 lúc 09:49
Đang tải...