[Hướng dẫn] Sửa lỗi liên quan đến Cookie hoặc javascript

Chào các bạn,
Khi bắt đầu chơi chắn, nếu bạn nhận được thông báo bật Javascript hoặc Cookies. Bạn phải làm theo hướng dẫn sau đây để bật tính năng Javascript hoặc Cookies của trình duyệt.

1. Lỗi liên quan đến Cookie

Hãy chọn hướng dẫn dưới tùy theo trình duyệt của bạn:

2. Lỗi liên quan đến javascript, hãy vào trang web này, chọn trình duyệt web bạn cần bật javascript để được hướng dẫn.​

Chúng tôi vẫn khuyến cáo cài đặt trình duyệt Google Chrome để có được trải nghiệm tốt nhất.

tại sao nik của m vẫn chơi..mà sao hôm nay mở nik đó ra nó cứ thông báo là..PHẢI ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU DO BẠN MẤT KẾT NỐI QUÁ LÂU..tại sao vậy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.