Chơi game nhận thưởng dành cho tài khoản Chắn Vạn Văn | BigKool

[Sự kiện] Cước ù to tuần 49 từ 00h00 03/12/2018 đến 0h00 10/12/2018

Thảo luận trong 'Cước Ù To' bắt đầu bởi admin, 3/12/18.

 1. NguyenKhoi62

  NguyenKhoi62 Chắn Thủ

  NguyenKhoi62 đã ù Chì, Bạch Thủ, Có Tôm khi chơi chắn online.[​IMG]
   
 2. NguyenSongHaoHao

  NguyenSongHaoHao Chắn Thủ

  NguyenSongHaoHao đã ù Thông, Chì, Bạch Thủ Chi, 2 Lèo, Có Tôm khi đánh chắn online.[​IMG]
   
 3. honglinhma

  honglinhma Chắn Thủ

  honglinhma đã ù Bạch Định, Có Tôm khi chơi chắn online.[​IMG]
   
 4. HuongTranThi13

  HuongTranThi13 Chắn Thủ

  HuongTranThi13 đã ù Bạch Thủ Chi khi đánh chắn online.[​IMG]
   
 5. afffoo

  afffoo Chắn Thủ

  afffoo đã ù Chì, Bạch Định khi chơi chắn online.[​IMG]
   
 6. haongsam

  haongsam Chắn Thủ

  haongsam đã ù Bạch Định, Có Tôm khi chơi chắn online.[​IMG]
   
 7. HocNguyenHuu

  HocNguyenHuu Chắn Thủ

  HocNguyenHuu đã ù Chì, Tám Đỏ khi chơi chắn online.[​IMG]
   
 8. thanhaabbcc

  thanhaabbcc Chắn Thủ

  thanhaabbcc đã ù Chì, Tám Đỏ khi chơi chắn online.[​IMG]
   
 9. Chien3865

  Chien3865 Chắn Thủ

  Chien3865 đã ù Thông, Bạch Định, Có Thiên Khai khi chơi game đánh chắn online.[​IMG]
   
 10. chinhsumakhai

  chinhsumakhai Chắn Thủ

  chinhsumakhai đã ù Thông, Chì, Bạch Thủ khi chơi chắn online.[​IMG]
   
 11. HanaNguyen59

  HanaNguyen59 Chắn Thủ

  HanaNguyen59 đã ù Chì, Bạch Thủ Chi khi đánh chắn online.[​IMG]
   
 12. anmt

  anmt Chắn Thủ

  anmt đã ù Thông, Chì, Bạch Thủ Chi, Có Lèo khi chơi chắn online.[​IMG]
   
 13. HuongTranThi13

  HuongTranThi13 Chắn Thủ

  HuongTranThi13 đã ù Thông, Bạch Định, Có Tôm, Có Chíu khi chơi chắn online.[​IMG]
   
 14. letuhuyen

  letuhuyen Chắn Thủ

  letuhuyen đã ù Thông, Chì, Tám Đỏ, 2 Lèo khi chơi game đánh chắn online.[​IMG]quá siêu
   
 15. thanhluu2081988

  thanhluu2081988 Chắn Thủ

  thanhluu2081988 đã ù Thông, Bạch Định khi đánh chắn online.[​IMG]u to
   
 16. anmt

  anmt Chắn Thủ

  anmt đã ù Chì, Bạch Thủ Chi, 2 Lèo, Có Tôm khi chơi chắn online.[​IMG]
   
 17. NgacnhienNguyen

  NgacnhienNguyen Chắn Thủ

  NgacnhienNguyen đã ù Tám Đỏ, 2 Lèo khi chơi game đánh chắn online.[​IMG]
   
 18. ienLanhCHViet

  ienLanhCHViet Chắn Thủ

  ienLanhCHViet đã ù Bạch Thủ, Tám Đỏ khi đánh chắn online.[​IMG]
   
 19. namhanoi2

  namhanoi2 Chắn Thủ

  namhanoi2 đã ù Thông, Chì, Bạch Thủ Chi, Có Lèo khi chơi game đánh chắn online.[​IMG]
   
 20. xung53

  xung53 Chắn Thủ

  xung53 đã ù Chì, Bạch Định khi chơi chắn online.[​IMG]
   

Chia sẻ trang này